• Wat we doen

  'Maak kennis met de vele bijzondere verhalen uit de Haagse Schilderswijk. Verteld door de bewoners zelf. Laat je inspireren door de markt, hofjes en andere verrassende bezienswaardigheden.'

 • Fotograaf: Dhr. Marks

  Stichting BBIS streeft naar een meer positieve beeldvorming over de internationale samenleving. Beeldvorming is hierbij veel meer dan alleen een positiever beeld over de wijk. Wij zijn ervan overtuigd dat deze beeldvorming ten volle benut wordt wanneer bewoners en ondernemers mee profiteren van de aandacht voor hun wijk en in hun kracht worden gezet. Dit proberen wij op diverse manieren te bewerkstelligen:

   

  • Door het aanbieden van Bewonerstours. Het aanbieden van deze tours brengt verdieping en inzicht in het unieke karakter van internationale wijken.
  • Wij fungeren als expertisecentrum voor de internationale samenleving.
  • Wij ondersteunen bewoners bij het uitdragen van hun verhaal over de Internationale samenleving door middel van coaching en training.
  • Wij fungeren als partner voor lokale- en landelijke overheden bij het beantwoorden van praktische samenlevingsvraagstukken binnen de internationale samenleving.

  Met dit maatschappelijke aanbod poogt SBBIS zowel maatschappelijke als economische ontwikkeling in de wijk te stimuleren. Deelnemers die na hun Bewonerstour bijvoorbeeld terugkomen naar de wijk om er hun boodschappen te doen, leveren hiermee een zekere bijdrage aan de versterking van de lokale economie. SBBIS ondersteunt duurzaam toerisme en streeft naar een beter ondernemersklimaat in de wijk. Bovendien fungeert SBBIS als brug tussen bezoekers en de wijk, waarbij ze een verbindende rol vervult.

  Deze samenwerking draagt uiteindelijk bij aan een vorm van sociale, economische en politieke inclusie. Een voorbeeld hiervan is de productie van de film over democratie vanuit het perspectief van jongeren uit de wijk zelf, mede mogelijk gemaakt door SBBIS. Deze educatieve film draagt bij aan een dialoog over democratie en moedigt jongeren landelijk aan tot participatie in onze diverse internationale samenleving.