• Mediabeleid

    In de media.

  • Wat we zien, horen of lezen in de media beïnvloedt ons beeld van de wereld. Het beeld wat de meeste mensen van de Schilderswijk hebben is gebaseerd op de bovenal negatieve media-aandacht over de wijk. Hierom speelt ons mediabeleid een cruciale rol bij de verwezenlijking van de maatschappelijke doelstellingen die we nastreven. Hierbij staat centraal dat bewoners zélf de ultieme praktijkexperts zijn wanneer het gaat om hun eigen leefomgeving. Hun verhaal bezit als zodanig de meest authentieke autoriteit en doet hun wijk het meeste recht aan.

     

    Deze kernwaarden vormen de essentie van ons mediabeleid, waarbij we bewoners zelf actief aanmoedigen en begeleiden om hun verhaal zo doeltreffend en effectief mogelijk richting de media te presenteren. De stichting heeft hierin een proactieve houding richting de media als het gaat om een meer gebalanceerde positieve beeldvorming over de internationale samenleving.

    broken image