• Waarom

  De Bewonerstours zijn geboren uit liefde voor de Schilderswijk.

 • Het doel van het touraanbod van Stichting BBIS is tweeledig:

  1. Bijdragen aan de bevordering van de beeldvorming over de Haagse internationale samenleving met de wijk- en stadsbrede bewonerstours. Dit doen we door het vergroten van praktijkkennis van de deelnemers over de Schilderswijk en het realiseren van wijk overstijgende netwerken. 
  2. Bijdragen aan de versterking van de wijkeconomie van de Schilderswijk door het duurzame terugkeren van bezoekers.
  broken image

   

  Den Haag is één van de meest gesegregeerde grote steden van Nederland. Deze segregatie uit zich vaak in het anders bejegenen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van hun achtergrond. Zo ook in de Haagse Schilderswijk. Berichtgeving over de wijk is doorgaans negatief en veelal gebaseerd op incidenten, wat heeft geleid tot stigmatisering en discriminatie van haar bewoners. Voorheen werd de Schilderswijk vooral bezocht na incidenten. Met begeleiding van buitenaf bezochten groepen mensen de wijk, gaven meestal geen geld uit en kwamen pas weer terug na het volgende incident.

   

   

   

  De oprichter van de bewonerstours, Itai Cohn, vond dat dit anders kon en moest. Om deze visie uit te dragen, startte Itai met het verzorgen van tours door de Schilderswijk. Essentieel hierin is de sterke sociale band tussen bewoners, verantwoordelijkheid om zelf actie te ondernemen en met trots de eigen wijk te vertegenwoordigen. Wij zijn 'verbindingsmakelaars' met de bewonerstour als een middel tot die verbinding. Dit is het uitgangspunt van waaruit bewoners u begeleiden tijdens uw bewonerstour.
    

  Wat in 2015 begon als buurtinitiatief is uitgegroeid tot een stichting die al meer dan 5000 bezoekers heeft rondgeleid door de Schilderswijk. Inmiddels zijn de bewonerstours een vast onderdeel geworden van het programma van veel scholen, ministeries en andere maatschappelijke organisaties.

  broken image

  Met de maatschappelijke doelstellingen die we nastreven dragen we ook ons steentje bij aan de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Dit geldt met name voor doelstelling 8 (Waardig Werk en Economische Groei) en doelstelling 10 (Ongelijkheid Verminderen).